Skip to content ↓

Shkollat dhe Kolegjet

17 Shkollat dhe Kolegjet e UWC u ofrojnë një shkollim sfidues dhe transformativ mbi 9500 studentëve cdo vit. Ato shtrihen në 17 vende e 4 kontinente.

 Secila prej shkollave ka një karakter dhe identitet të vetin, të influencuar nga vendi pritës, vendndodhja, konteksti kulturor dhe komuniteti vendas. Ajo që e bën vërtet UWC unike është larmia e përbërjes së studentëve që vijnë nga e gjithë bota, duke sjellë mjediset dhe mentalitetet më të ndryshme të jetojnë e të mësojnë bashkë për ta bërë edukimin një forcë për paqen e qëndrueshmërinë.

Page 1

18 Colleges
Worldwide