Kalo tek përmbajtja ↓

Konkursi 2018-2020

Për periudhën 2018-2020 UWC Kosova ofron këto bursa:

  1. UWC Adriatic, Itali, 100% bursë
  2. UWC Costa Rica, Kosta Rikë, 100% bursë
  3. UWC Mostar, Bosnje dhe Hercegovinë, 75% bursë
  4. UWC Pearson, Kanadë, 100% bursë

Më 15 shkurt ka përfunduar afati për aplikim për vitin 2018.