Skip to content ↓

Na Kontaktoni

Për çdo pyetje mund ta kontaktoni UWC Kosovën përmes emailit tonë info@ks.uwc.org ose përmes faqes tonë në facebook https://facebook.com/UWCKosova

UWC Kosova nuk ka zyra në Kosovë dhe të mësipërmet janë mënyrat e vetme të komunikimit. Për korrektësi, UWC Kosova nuk takohet me individë, përveç në intervista me aplikantë gjatë procesit të selektimit.